ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ minos 3m

Δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό με όλους τους τύπους σπαρτικής και πνευματικής μηχανής, για ταυτόχρονη καλλιέργεια και σπορά με ένα πέρασμα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό λειτουργικού κόστους.

Τιμή :

0 €Προτεινόμενα Προϊόντα